Skriv utSkriv ut

NAB Mazes Test

NAB Executive Functions Module

R A Stern og T White

Hensikt: Bedømming av eksekutive evner, langsiktig planlegging og organisering
Alder: 18–97 år
Administrasjon: Individuell
Brukergruppe: Aut psykolog
Tidsbruk: 20–25 min
Språk: Amerikansk originalversjon

NAB Mazes Test (inngår i NAB Executive Functions Module) måler evnen til planlegging og organisering – deler av eksekutive funksjoner som vanligvis påvises ved frontallapp-dysfunksjon. Testpersonen skal ved hjelp av en penn finne vei gjennom stadig mer komplekse labyrinter. Testen gir et raskt mål på individets planleggings- og organisasjonsevne.

Labyrinttester er kjent for å være følsomme for frontallappskader og påfølgende nedsatte eksekutive funksjoner.

Testen finnes i to likeverdige parallellversjoner (skjema 1 og skjema 2) for å redusere risikoen for læringseffekt ved gjentatt testing.

NAB Mazes Test komplett omfatter amerikansk manual, test form 1 record forms, 25 stk*, testform 1 response booklets, 25 stk*, test form 2 record forms, 25 stk* og test form 2 response booklets, 25 stk*.

Amerikansk originalversjon

436-300 NAB Mazes Test Komplett 3 325:-
436-302 NAB Mazes Test
Test Form 1 Record Forms,
25 stk*/pakke. Selges kun i pakke.
780:-
436-303 NAB Mazes Test
Test Forms 1 Response Booklet,
25 stk*/pakke. Selges kun i pakke.
675:-
436-304 NAB Mazes Test
Test Forms 2 Record Forms,
25 stk*/pakke. Selges kun i pakke.
780:-
436-305 NAB Mazes Test
Test Forms 2 Response Booklet,
25 stk*/pakke. Selges kun i pakke.
675:-


 *Forbruksmateriell

Alle priser er eksklusive moms

Copyright © 2019 Hogrefe Psykologiförlaget AB