Skriv utSkriv ut

Conners CATA™

The Conners Continuous Auditory Test of Attention™

C. Keith Conners, PhD

Hensikt: Metode for å måle auditiv oppmerksomhet
Alder: 8 år til voksen
Administrasjon: Individuell
Brukergruppe: Aut. psykolog
Tidsbruk: 14 minutter
Språk: Amerikansk originalversjon

The Conners Continuous Auditory Test of Attention™ (Conners CATA™)  vurderer auditiv bearbeiding og oppmerksomhetsrelaterte problemer hos barn og voksne. Resultatet presenteres gjennom indekser for områdene manglende oppmerksomhet, impulsivitet og varig oppmerksomhet. Tolkningen baseres på oppnådd T-skåre og beskrives som sannsynlighet for oppmerksomhetsproblemer (svært høy, middels eller liten).

CATA kan benyttes ved vurdering av oppmerksomhetsforstyrrelse og nevrologisk funksjon. Conners CATA gir objektiv, kompletterende informasjon om personens prestasjon i oppmerksomhetskrevende oppgaver.

CATA gjennomføres på en datamaskin. Til gjennomføringen trengs også et par høretelefoner til testpersonen (inngår ikke i testen). I løpet av den 14 minutter lange testen som består av totalt 200 forsøk (trials), presenteres høytoner etter en lav varseltone (warned trials) eller høytoner uten varseltone (unwarned trials). Testpersonen instrueres i å bare respondere på de forsøkene der høytonen etterfølger en varseltone, ikke dem uten varseltone. I de fleste forsøkene presenteres både varseltonen og høytonen i det samme øret (non-switch trials). I enkelte forsøk presenteres varseltonen i det ene øret og høytonen i det andre øret (switch trials), noe som stiller krav til testpersonens evne til å skifte auditiv oppmerksomhet.

 

Conners CATA kan med fordel brukes sammen med Conners Continuous Performance Test 3rd Edition™ (Conners CPT 3™) som er en databasert test for vurdering av oppmerksomhetsproblemer hos barn og voksne. CATA og CPT 3 kan kjøpes hver for seg eller som et kombinasjonssett. Les mer om Conners CPT 3™ her.

CATA™ dataversjon for Windows har ubegrenset antall administreringer. Enbrukerlisens. Icke serverversjon.

For teknisk support, kontakt MHS på +1 416 492 26 27 (USA) eller support@mhs.com

Artikkelnr. Artikkel    Pris 
416-215  CATA, Komplett Dataprogram      4 585 kr 
416-220 CPT-3 & CATA    17 320 kr 
416-225 CPT-3 + CATA + K-CPT 2, Kombokit    23 520 kr
Copyright © 2019 Hogrefe Psykologiförlaget AB