Skriv utSkriv ut

BRIEF

Behavior Rating Inventory of Executive Function

Gerard A Gioia, Peter K Isquith, Steven C Guy & Lauren Kensworthy

Hensikt: Vurdering av eksekutiv funksjon
Alder: 5-18 år
Administrasjon: Individuell
Brukergruppe: psykolog, lege
Tidsbruk: 10-15 min
Språk: Amerikansk Manual, norsk foreldreskjema og lærerskjema med skåringsark

NYHET! BRIEF-2 er en videreutvikling av BRIEF og BRIEF-SR med en rekke forbedringer. Les mer!

BRIEF er et standardisert spørreskjema for bedømming av eksekutive funksjoner hos barn og ungdom som består av to deler; et foreldreskjema og et lærerskjema. Disse er utviklet for å bedømme eksekutive funksjoner i hjemme- og skolemiljø.
BRIEF egner seg for utredning av barn og ungdom med et bredt spekter av både utviklingsrelaterte og ervervede nevrologiske skader som: læringsvansker, oppmerksomhetsforstyrrelser, traumatisk hjerneskade, utviklingsforstyrrelser, depresjon samt andre utviklingsmessige, nevrologiske, psykiatriske og medisinske tilstander.
Hvert BRIEF-skjema består av 86 testledd innen åtte overlappende kliniske skalaer: Impulshemming, Fleksibilitet, Emosjonell kontroll, Initiering, Arbeidsminne, Planlegging/organisering, Organisering av materialer, Monitorering, samt to validitetsskalaer; Negativitetsskala og Inkonsistensskala.
Utredning foregår i to bredere Indeks: Atferdsregulerendeindeks (AI) og Metakognisjonsindeks (MI). Utover disse er det også en overordnet indeks; Global eksekutiv funksjon (GEF).

To av skalaene, Arbeidsminne og Impulshemming, er klinisk anvendbare for differensiering av diagnostiske undergrupper innen gruppen oppmerksomhetsforstyrrelser (ADHD med og uten hyperaktivitet).

BRIEF administreres enkelt på kun 10-15 minutter og skåres på 15-20 minutter. Det følger med ett profilark til hvert skjema som forenkler utredningen.

Normene er amerikanske og ble innsamlet i år 2000. De bygger på 1419 foreldreskjema og 720 lærerskjema. Det finnes separate normer for jenter og gutter.

Dataskåringsprogrammet for BRIEF, BRIEF-P og BRIEF-SR genererer rapporter og gir forslag på intervensjoner. For eksempelrapport, ta kontakt med kundeservice på: info@hogrefe.no

Systemkrav: Windows 2000/XP/Vista/7, 8, 10. Enbrukerlisens. Icke serverversjon.

For teknisk støtte, kontakt PAR på +1 800 899 8378 eller techsupp@parinc.com

BRIEF komplett består av amerikansk manual, norsk foreldreskjema, 10 st*, samt norsk lærerskjema, 10 st*

879-100 BRIEF Norsk Komplett  1 150:-
479-001 BRIEF Amerikansk manual (1996) 850:-
879-002 BRIEF Norsk - Foreldreversjon, 10 stk*/pakke  230:-
879-003 BRIEF Norsk - Lærerversjon, 10 stk*/pakke 230:-

*Forbruksmateriell

 

478-003   BRIEF-SP, Dataskåringsprogram for BRIEF, BRIEF-P og
BRIEF-SR
Systemkrav: Windows 2000/XP/Vista/7, 8, 10. Enbrukerlisens
 8 480:-

 

Alle priser er eksklusive moms

Kontakt oss

Bestilling:
Klikk her

Mail: info@hogrefe.no 

Tel: 800 31 700 (gratisnummer)

Faks: +46 8 120 256 15

Postadresse:
Hogrefe
Gävlegatan 12 B
113 30 Stockholm
Sverige

Åpningstider:
Hverdager:
kl 09-12 og 13-15 

 

Copyright © 2019 Hogrefe Psykologiförlaget AB