Skriv utSkriv ut

BRIEF-A

Behaviour Rating Inventory Of Executive Function – Voksne

Robert M. Roth, Peter K. Isquith & Gerard A. Gioia

Hensikt: Vurdering av eksekutiv funksjon
Alder: 18-90 år
Administrasjon: Individuell
Brukergruppe: psykolog, lege
Tidsbruk: 10-15 min
Språk: Amerikansk manual, norsk selvrapporterings- og skåringsark


BRIEF-A er et standardisert spørreskjema for vurdering av eksekutive funksjoner hos voksne og består av to skjema med 75 påstander i hver. Det ene skjemaet er et selvvurderingsskjema og det andre besvares av en person som står klienten nær og er fortrolig med dennes hverdag.

BRIEF-A egner seg for vurdering av voksne med eksekutive utfordringer forbundet med f.eks. læringsvansker, autismespektrumsforstyrrelser, demens, kognitiv dysfunksjon, multippel sklerose, hjerneskade, epilepsi, schizofreni, depresjon eller ADHD.
 
BRIEF-A består av ni forskjellige skalaer som beskriver forskjellige aspekter av eksekutive funksjoner og inngår i tre overordnede kliniske indeks: Atferdsregulering, Metakognisjon og Generell Eksekutiv Funksjon.

Atferdsregulering inkluderer skalaene Impulshemming, Fleksibilitet, Emosjonell kontroll og Monitorering.

Metakognisjon inkluderer skalaene Initiering, Arbeidsminne, Planlegging/Organisasjon og Organisering av materialer.

Generell Eksekutiv Funksjon (GEF) inkluderer samtlige kliniske skalaer. I tillegg er det også tre validitetsskalaer: Inkonsistens, Negativitet og Uvanlige svar.

Man benytter amerikanske normer fra 2005 som bygger på 1 215 selvrapporteringer og 1 215 bedømminger.

BRIEF-A SP er et dataskåringsprogram for BRIEF-A som genererer rapporter samt gir forslag til intervensjon. Kontakt kundeservice for å få en eksempelrapport: info@hogrefe.no

Systemkrav: Windows 2000/XP/Vista/7, 8, 10. Enbrukerlisens. Icke serverversjon.

For teknisk support, kontakt PAR på +1 800 899 8378 eller techsupp@parinc.com
 
BRIEF-A komplett består av amerikansk manual, norsk informantskjema, 10 stk*, norsk selvrapporterings- og skåringsark, 10 stk*

879-200 BRIEF-A Norsk Komplett  1 440:-
479-201 BRIEF-A Amerikansk manual  (2005) 1 075:-
879-202 BRIEF-A Norsk Selvrapporteringsskjema, 10 stk*/pakke  320:-
879-203 BRIEF-A Norsk Informantskjema, 10 stk*/pakke 320:-

*Forbruksmateriell


479-204   BRIEF-A SP, Dataskåringsprogram for BRIEF-V
Systemkrav: Windows 2000/XP/Vista/7, 8, 10. Enbrukerlisens
8 480:-

 

Alle priser er eksklusive moms

Copyright © 2019 Hogrefe Psykologiförlaget AB