Skriv utSkriv ut

BRIEF-SR

Behavior Rating Inventory of Executive Function - Self-Report Version

Steven C Guy, Peter K Isquith & Gerard A Gioia

Hensikt: Vurdering av eksekutiv funksjon
Alder: 11-18 år
Administrasjon: Individuell
Brukergruppe: psykolog, lege
Tidsbruk: 10-15 min
Språk: Amerikansk manual, norsk selvrapporterings- og skåringsark

NYHET! BRIEF-2 er en videreutvikling av BRIEF og BRIEF-SR med en rekke forbedringer. Les mer!

BRIEF-SR er et standardisert selvrapporteringsskjema og et viktig verktøy for bedømming av eksekutive funksjoner hos barn og ungdom i alderen 11 til 18 år.

BRIEF-SR er et komplement til BRIEF foreldre- og lærerskjema, ved å fange barnets/ungdommens selvrapporterte bilde av sin atferd i forhold til oppgaver som involverer eksekutive funksjoner.
BRIEF-SR består av 80 testledd og tar kun 10-15 minutter å administrere, og 15-20 minutter å skåre. Det er en forutsetning at eleven har leseferdigheter tilsvarende femteklassenivå. BRIEF-SR egner seg for vurdering av ungdom med oppmerksomhetsforstyrrelser, høytfungerende individer innenfor autisme-spektrumsforstyrrelser og andre utviklingsrelaterte, nevrologiske, psykiatriske og medisinske tilstander.

BRIEF-SR måler åtte kliniske skalaer og tre overordnede indeks. Atferdsreguleringsindeksen (AI) inneholder fire skalaer: Impulshemming, Fleksibilitet, Emosjonell kontroll og Monitorering. Skalan Fleksibilitet er inndelt i to underskalaer: Atferdsmessig fleksibilitet og Kognitiv fleksibilitet.
 
Indeksen Metakognisjon (MI) består av fire skalaer: Arbeidssminne, Planlegging/organisering, Organisering av materialer, Oppgavefullføring.

Alle de åtte skalaene kombineres til en overordnet indeks, Global Eksekutiv Funksjon (GEF). Utover dette er det også to validitetsskalaer: en Inkonsistensskala og en Negativitetsskala.

De to indeksene Atferdsregulering og Metakognisjon egner seg til å differensiere mellom de to mest vanlige forekommende overordnede eksekutive dysfunksjoner hos barn og unge som kommer til uttrykk gjennom læringsvansker og/eller atferdsforstyrrelser.

To av skalaene, Arbeidsminne og Impulshemming kan benyttes for en klinisk differensiering av diagnostiske undergrupper innen gruppen oppmerksomhetsforstyrrelser (ADHD med og uten hyperaktivitet).

I manualen presenteres de amerikanske normene fra 2004 med et datagrunnlag på 1000 ungdommer. 

Dataskåringsprogrammet  genererer rapporter for BRIEF, BRIEF-P, og BRIEF-SR, og gir forslag til intervensjon. Kontakt kundeservice for å få en eksempelrapport: info@hogrefe.no

Systemkrav: Windows 2000/XP/Vista/7, 8, 10. Enbrukerlisens. Icke serverversjon.

For teknisk support, kontakt PAR på +1 800 899 8378 eller techsupp@parinc.com

BRIEF-SR komplett består av amerikansk manual, norske spørreskjema og skåringsark, 10 st*

878-100 BRIEF-SR Komplett  1 000:-
478-001 BRIEF-SR Amerikansk manual (1996)  850:-
878-002 BRIEF-SR Selvrapporteringsskjema, 10 stk*/pakke  275:-

*Forbruksmateriell

 

478-003   BRIEF-SP, Dataskåringsprogram for BRIEF, BRIEF-P 
og BRIEF-SR
Systemkrav: Windows 2000/XP/Vista/7, 8, 10. Enbrukerlisens
 8 480:-

 

Alle priser er eksklusive moms

Kontakt oss

Bestilling:
Klikk her

Mail: info@hogrefe.no 

Tel: 800 31 700 (gratisnummer)

Faks: +46 8 120 256 15

Postadresse:
Hogrefe
Gävlegatan 12 B
113 30 Stockholm
Sverige

Åpningstider:
Hverdager:
kl 09-12 og 13-15 

 

Copyright © 2019 Hogrefe Psykologiförlaget AB