Skriv utSkriv ut

BRIEF-P

Behavior Rating Inventory of Executive Function - Preschool Version

Steven C Guy, Peter K Isquith & Gerard A Gioia

Hensikt: Vurdering av eksekutiv funksjon
Alder: 2 – 5:11 år
Administrasjon: Individuell
Brukergruppe: psykolog, lege
Tidsbruk: 10-15 min
Språk: Amerikansk manual, norsk informantskjema og skåringsark

BRIEF-P er et standardisert spørreskjema for vurdering av eksekutive funksjoner hos barn i alderen 2 til 5 år, 11 måneder. Skjemaet kan fylles ut av foreldre, førskolelærere eller andre personer som er i nær kontakt med barnet. 

BRIEF-P egner seg for vurdering av barn med læringsvansker, oppmerksomhetsvansker, traumatisk hjerneskade, depresjon eller andre utviklingsmessige, nevrologiske, psykiatriske og medisinske tilstander. 

Spørreskjemaet inneholder 63 påstander innen fem teoretiske og empiriske kliniske skalaer som omhandler ulike aspekter av eksekutive funksjoner: Impulshemming, Fleksibilitet, Emosjonell kontroll, Arbeidsminne samt Planlegging/Organisering. 

De kliniske skalaene kan kombineres innenfor tre bredere indekser: Respons- og Emosjonskontroll (Impulshemming og Emosjonell kontroll), Kognitiv og Emosjonell styring (Fleksibilitet og Emosjonell kontroll) samt Utvikling av Metakognisjon (Arbeidsminne og Planlegging/organisering).  

De fem skalaene kombineres til en overordnet indeks: Generell Eksekutiv Funksjon. I tillegg er det tre validitetsskalaer: Inkonsistens, Negativitet og Uvanlige svar. 

I manualen presenteres de amerikanske normene fra 2003 basert på 460 utfylte foreldreskjema og 302 kildeskjema for de samme barna. Det er god validitet og reliabilitet for både skalaene og indeksene.

Dataskåringsprogrammet  genererer rapporter for BRIEF-P, BRIEF og BRIEF-SR og gir forslag til intervensjon. Kontakt kundeservice for å få en eksempelrapport: info@hogrefe.no 

Systemkrav: Windows 2000/XP/Vista/7. Enbrukerlisens. Icke serverversjon.

For teknisk support, kontakt PAR på +1 800 899 8378 eller techsupp@parinc.com


BRIEF-P komplett består av amerikansk manual, norske spørreskjema og skåringsark, 10 stk*

872-100 BRIEF-P Norsk Komplett  1 150:-
472-001 BRIEF-P Amerikansk manual (1996) 1 150:-
872-002 BRIEF-P Norsk Informantskjema,
10 stk*/pakke. Selges kun i pakke.
 350:-

*Forbruksmateriell. Når forbruksmateriell selges i pakke, angir du antall pakker.

 

472-003  

Dataskåringsprogram for BRIEF-P

Systemkrav: Windows 2000/XP/Vista/7, 8, 10. Enbrukerlisens

 8 940:-

 

 Alle priser er eksklusive moms.

Copyright © 2019 Hogrefe Psykologiförlaget AB