Skriv utSkriv ut

BRIEF-2

Behavior Rating Inventory of Executive Function - Second Edition

Gerard A Gioia, Peter K Isquith, Steven C Guy, Lauren Kensworthy

Hensikt: Vurdering av eksekutive funksjoner
Alder: 5–18 år (selvrapportering 11–18 år)
Administrasjon: Individuell
Brukergruppe: Autorisert psykolog, autorisert lege
Tidsbruk: Fullversjon 10 min (manuell skåring 10–15 min) og screeningversjon 5 min (manuell skåring 5 min)
Språk: Amerikansk manual, norsk hurtigguide og norske spørreskjemaer

BRIEF-2 er et standardisert verktøy for vurdering av eksekutive funksjoner hos barn og ungdom i hjemme- og skolemiljø. 

BRIEF-2 er en videreutvikling av BRIEF og BRIEF-SR med en rekke forbedringer. BRIEF-2 kan brukes for vurdering av barn og ungdom med utviklingsrelaterte og ervervede nevropsykologiske tilstander som innlæringsvansker, ADHD, traumatisk hjerneskade og ASF. 

Hva er nytt i BRIEF-2?

  • Inneholder i tillegg til foreldreskjema og lærerskjema også et selvrapporteringsskjema. 
  • Økt overensstemmelse mellom påstandene i de tre skjemaene.
  • Screeningversjoner av foreldreskjema, lærerskjema og selvrapporteringsskjema for en første screening av eksekutive vansker.
  • Mer konsise skalaer og kortere svartid for ifylling av skjemaene.  
  • En ny validitetsskala, Skala for Uvanlige svar, for å fange opp usannsynlige eller uvanlige svar.
  • Oppgavemonitorering og Selvmonitorering som to separate skalaer. 
  • Ny forskning som gir ytterligere tolkningsstøtte, blant annet for å undersøke forskjeller mellom besvarelser fra forskjellige respondenter. 

BRIEF-2 Foreldreskjema og Lærerskjema består av 63 påstander hver samt ni kliniske skalaer: Impulskontroll, Selvmonitorering, Fleksibilitet, Emosjonell kontroll, Igangsetting, Arbeidshukommelse, Planlegging/Organisering, Oppgavemonitorering og Orden. 

BRIEF-2 Selvrapporteringsskjema består av 55 påstander og syv kliniske skalaer: Impulskontroll, Selvmonitorering, Fleksibilitet, Emosjonell kon­troll, Oppgavefullføring, Arbeidshukommelse og Planlegging/Organisering. 

BRIEF-2 inneholder også validitetsskalaene Inkonsistensskala, Negativitetsskala og Skala for Uvanlige svar, som inngår i alle de tre skjemaene.

De kliniske skalaene i BRIEF-2 omfattes av tre indekser: Atferdsreguleringsindeks (ARI), Emosjonsreguleringsindeks (ERI) og Kognisjonsreguleringsindeks (KRI), som igjen danner et overordnet globalt mål: Generell eksekutiv funksjon (GEF). 

Screeningversjonene av BRIEF-2 foreldreskjema, lærerskjema og selvrapporteringsskjema består av 12 påstander hver. Screeningversjonene gir et raskt svar på om det finnes ytterligere behov for vurdering av eksekutive funksjoner.

BRIEF-2 –skjemaene er selvkopierende for å underlette skåringen. Skjemaene skåres manuelt.  

Normer
Amerikanske normer fra 2013–2014, basert på besvarelser fra totalt 3 603 respondenter: 1 400 foreldre, 1 400 lærere og 803 barn og ungdommer.

BRIEF-2 komplett inneholder: Amerikansk manual og Norsk hurtigguide, fullversjoner av Foreldreskjema 10 stk*, Lærerskjema 10 stk* og Selvrapporteringsskjema 10 stk* (inkl resultatsammenstillingsark og profilark), samt screeningsversjon av foreldreskjema 10 stk*, lærerskjema 10 stk* og selvrapporteringsskjema 10 stk*.

879-500 BRIEF-2, Komplett  3 725:-
879-501 BRIEF-2, Amerikansk manual (2015) & Norsk hurtigguide (2018) 2 100:-
879-502 BRIEF-2, Foreldreskjema, Resultatsammenstilling, Profil,
10 stk*/pakke. Selges kun i pakke.
 395:-
879-503 BRIEF-2, Lærerskjema, Resultatsammenstilling, Profil,
10 stk*/pakke. Selges kun i pakke.
395:-
879-504 BRIEF-2, Selvrapporteringsskjema, Resultatsammenstilling, Profil,
10 stk*/pakke. Selges kun i pakke.
395:-
879-505 BRIEF-2, Screeningversjon Foreldreskjema,
10 stk*/pakke. Selges kun i pakke.
265:-
879-506 BRIEF-2, Screeningversjon Lærerskjema,
10 stk/pakke. Selges kun i pakke.
265:-
879-507 BRIEF-2, Screeningversjon Selvrapporteringsskjema,
10 stk*/pakke. Selges kun i pakke.
265:-

*Forbruksmateriell. Når forbruksmateriell selges i pakke, angir du antall pakker.

 Alle priser er eksklusive moms.

Copyright © 2019 Hogrefe Psykologiförlaget AB