Skriv utSkriv ut

BQSS

The Boston Qualitative Scoring System for the Rey-Osterrieth Complex Figure

R A Stern m fl

Hensikt: Metode for vurdering av visuospatial konstruksjonsevne og visuospatial hukommelse
Alder: 18 år og oppover
Administrasjon: Individuell
Brukergruppe: Aut psykolog
Tidsbruk: 45 min
Språk: Amerikansk originalversjon


BQSS introduserer et kvalitativt, prosessrettet scoringssystem for Reys komplekse figur (se ovenfor). Ved hjelp av dette scoringssystemet innhentes – i tillegg til kvantitative mål – også informasjon om testpersonens strategier i gjengivelsen av den komplekse figuren, noe som gir mulighet for dypere kunnskap om testpersonens nevropsykologiske funksjon. BQSS isolerer tre hierarkiske nivåer i figuren (Configural elements, Clusters og Details), og elementene som innbefattes av disse nivåene bedømmes i følgende kategorier: Presence, Accuracy, Placement, Fragmentation, Planning, Neatness, Expansion-Reduction- Rotation, Perseveration-Confabulation, Assymetry.

Administreringen omfatter delene kopiering, umiddelbar og utsatt gjengivelse. Innenfor hver enkelt del gis poeng på 17 underskalaer, som hver for seg gir informasjon om spesifikke, kvalitative egenskaper hos testpersonen. I manualen gis detaljerte instrukser om scoring, samt hjelp til tolkning av hver av de bedømte kategoriene. 

BQSS komplett omfatter manual, stimuluskort, scoringsmaler, protokoll, 50 stk*, svarark, 50 stk*.

Amerikansk originalversjon

434-200 BQSS, komplett 3 735:-
434-202 BQSS, Scoringhefter, 50 stk*/pakke 1 645:-

 

*Forbruksmateriell

Alle priser er eksklusive moms

Copyright © 2019 Hogrefe Psykologiförlaget AB