Skriv utSkriv ut

Achievement Motivation Inventory (AMI)

Schuler, Thornton III, Frintrup, Prochaska
Norsk versjon: Dorothee Storch

Hensikt: Seleksjon, team- og lederutvikling, karriereveiledning, idrettspsykologi og personlighet- og motivasjonsforskning
Alder: Fra 16 år og oppover
Administrasjon: Individuell eller gruppe via HTS 5
Brukergruppe: Autorisert psykolog eller sertifisert bruker
Tidsbruk: 35 minutter
Språk: Norsk versjon

I dagens arbeidsmarked er prestasjonskultur og prestasjonsledelse viktigere enn noen gang. Motiverte ledere og medarbeidere som har kunnskap om hva som får dem til å prestere på sitt beste, er et unikt konkurransefortrinn.

Achievement Motivation Inventory (AMI) måler personlige forskjeller i motivasjon for å prestere i arbeidslivet. AMI er basert på antagelsen om at prestasjonsmotivasjon er avhengig av hvordan ulike sider (dimensjoner) ved ens personlighet er orientert mot prestasjon.

Testen belyser hvordan personens motivasjon bidrar til å fremme eller hemme personens arbeidssuksess. Testen baserer seg på 17 personlighetsdimensjoner eller «prestasjonsorienteringer»: Utholdenhet, Dominans, Optimisme, Fleksibilitet, Flow, Fryktløshet, Lærevilje, Preferanse for vanskelige oppgaver, Uavhengighet, Selvkontroll, Internalisering, Kompenserende anstrengelse, Prestasjonsstolthet, Statusorientering, Konkurranseorientering og Målorientering. Hver av de 17 dimensjonene måles ved hjelp av 10 item, som i all hovedsak er formulert på en arbeidsrettet måte.

Personens resultat sammenlignes med en norsk normgruppe bestående av 635 personer, med henholdsvis 44,7% menn og 55,3% kvinner. Resultatet på de 17 dimensjonene presenteres i en totalskåre, samt i form av tre overordnede faktorer:

  • Ambisjon: Personens behov for å sette seg utfordrende mål og arbeide mot disse
  • Selvtillit: Personens trygghet på å nå sine mål
  • Selvkontroll: Personens kapasitet til å opprettholde innsats og jobbe målrettet

Testen gjennomføres elektronisk via vårt testsystem (Hogrefe Testsystem 5, HTS 5). Det tar ca. 35 minutter å besvare hele testen.

Den norske versjonen av AMI selges sammen med en engelsk manual (papirformat) og et norsk manualsupplement (pdf-format).

Sertifisering i bruk av Achivement Motivation Inventory - AMI
Bjørnson Organisasjonspsykologene, et av Norges ledende fagmiljøer innen ledelse og arbeidsmiljøutvikling, har i samarbeid med Hogrefe gleden av å presentere prestasjonsmotivasjonstesten AMI på norsk. Bjørnson Organisasjonspsykologene gjennomfører sertifiseringskurs for personer som vil benytte AMI innen seleksjon, utvikling av prestasjonsteam, ledere og medarbeidere.

PRISLISTE

Artikkelnr   Artikel   Pris/st

831-050   AMI engelsk manual
inkl. norsk manualsupplement (pdf) 
 
   1 500:-
831-052   1-9 tester    360:-
831-053   10-49 tester    275:-
831-054   50+ tester   245:-

 

Lisenskostnad: 2 200,- NOK/bruker og år. Kontakt info@hogrefe.no for bestilling.

Copyright © 2019 Hogrefe Psykologiförlaget AB