Skriv utSkriv ut

Nonverbal Personality Questionnaire
– NPQ og FF-NPQ

Sampo V. Paunonen, Douglas N. Jackson

Hensikt: Ikke-verbal personlighetstest
Alder: Voksne
Administrasjon: Gruppe eller individuell
Brukergruppe: Aut. psykolog og sertifiserte testadministratorer
Tidsbruk: NPQ tar ca. 20 minutter og FF-NPQ tar ca. 10 minutter
Språk: Engelsk originalversjon

NPQ og kortversjonen FF-NPQ er en bildebasert personlighetstest som bygger på Murrays (1938) behovsteori, Personality Research Form (PRF) og femfaktormodellen (FFM eller ”Big Five”).

Testoppgavene består av enkle illustrasjoner som skildrer personlighetsrelevant atferd. Testtager tar stilling til hvor sannsynlig det vil være at han/hun har samme atferd som hovedpersonen i illustrasjonen.

NPQ og FF-NPQ egner seg for å teste personer med lese- og skrivevansker, språkvansker, annet morsmål eller personer med oppmerksomhet- og konsentrasjonsvansker. Instruksjonene til testen inneholder en begrenset mengde verbalt materiale, mens selve oppgavene er ikke-verbale.

NPQ inneholder 136 oppgaver og tar ca. 20 minutter å besvare. Resultatet i NPQ beskrives i fem overgripende faktorer (tilsvarende FFM) og 16 delskalaer.

  • (E) Extraversion (Affiliation, Exhibition, Play),
  • (A) Agreeableness (Nurturance, LOW Aggression, LOW Dominance),
  • (C) Conscientiousness (Achievement, Endurance, Order, LOW Impulsivity),
  • (N) Social Dependency (Social Recognition, Succorance),
  • (O) Openness to Experience (Autonomy, Thrill-Seeking, Sentience, Understanding).

Det finnes i tillegg en (V) Validitetsskala (Deviation).

FF-NPQ, som er en kortversjon av NPQ, inneholder 60 oppgaver og tar ca. 10 minutter å besvare. Resultatet beskrives i de fem overgripende faktorene (FFM). NPQ og FF-NPQ er normert på utvalg bestående av totalt 1267 personer (468 menn og 749 kvinner) fra ti ulike land.

NPQ og FF-NPQ introkit består av NPQ amerikansk manual, 1 stk. NPQ Picture Booklet, 1 stk. FF-NPQ Picture Booklet, 5 stk. NPQ svarblankett*, 5 stk. NPQ profilblankett*, 5 stk. FF-NPQ svarblankett*, 5 stk. FF-NPQ profilblankett*

135-100 NPQ, Introkit
1 215:-
135-001 NPQ, Manual 500:-
135-002 NPQ, Picture Booklet, pr. stk. 100:-
135-003 NPQ, Svarblankett, 25 stk.*/pakke & Profilblankett, 25 stk.*/pakke 1 840:-
135-006 FF-NPQ, Picture Booklet, pr. stk. 100:-
135-007 FF-NPQ, Svarsblankett, 25 stk.* & Profilblankett, 25 stk.*/pakke 1 725:-

 

 

*Forbruksmateriell

Alle priser er eksklusive moms

Copyright © 2019 Hogrefe Psykologiförlaget AB