Skriv utSkriv ut

Oppmerksomhets- og konsentrasjonstesten d2
– revidert versjon (d2-R)

von R. Brickenkamp, L. Schmidt-Atzert, D. Liepmann

Hensikt: Oppmerksomhets- og konsentrasjonstest
Alder: 9 – 60 år (papirversjon) 18-55 år (digital versjon)
Administrasjon: Individuell eller gruppe
Brukergruppe: Autorisert psykolog, sertifiserte brukere
Tidsbruk: ca. 10 minutter med instruksjoner og øving
Språk: Norsk versjon med tyske normer (papirversjon) og europeiske normer (digital versjon)

d2-R er en rask og pålitelig test som måler oppmerksomhets- og konsentrasjonsevne. Testen tar mindre enn 10 minutter å gjennomføre og kan brukes til både kliniske formål og innen arbeids- og organisasjonspsykologi.  

d2-R er en videreutvikling/revidering av det niende opplaget av testen d2. Testen publiseres nå i papirversjon med tyske normer for personer i alderen 9 til 60 år, og som en digital versjon (lanseres i løpet av første kvartal 2016) med europeiske normer for personer i alderen 18 til 55 år. Testen måler testpersonens konsentrasjonsevne under tidspress, og gir et mål på hvor hurtig og nøyaktig personen kan skille spesifikke visuelle stimulus fra lignende visuelle stimuli.

Det er gjennomført en rekke endringer i forbindelse med revideringen: Antall testoppgaver er økt for å motvirke takeffekter, visse skalaer er bedret og noen av skalaene er fjernet. d2-R gir resultat på skalaene Konsentrasjon (KL), Antall bearbeidde målobjekt (eller arbeidstempo [BZO, tidligere GZ]) og Nøyaktighet (F%; dvs. feilprosent). Rapporten belyser også hvilke type feil testpersonen har gjort ved besvarelsen, noe som kan gi en indikasjon på om testen har blitt gjennomført i tråd med instruksjonene.

Til papirversjonen av d2-R finnes et nytt testmaterial bestående av tre deler. Den selvkopierende testblanketten forenkler poengsettingen og reduserer risikoen for feil ved skåring. På instruksjons- og øvingsblanketten som gis til testpersonen, oppsummeres de viktigste instruksjonene og testpersonen presenteres for to øvingsoppgaver. På skåringsblanketten sammenstilles personens skårer, og resultatet kan også presenteres grafisk. Papirversjonen kan brukes for å teste barn, ungdom og voksne fra 9 til 60 år.

Digital versjon 
Den digitale versjonen av d2-R, som tilbys i testsystemet HTS 5, er helt selvinstruerende og gjennomføres på en datamaskin (med datamus). Etter en gjennomført testing kan resultatet avleses på skjermen, og kan lagres eller skrives ut i form av en resultatrapport. Den digitale versjonen kan brukes for å teste voksne personer i alderen 18 til 55 år.

Den nye svenske manualen inneholder en beskrivelse av testen, samt instruksjoner for administrering, poengsetting og tolkning av testresultatet. I manualen beskrives det omfattende utviklingsarbeidet med d2-R i Tyskland, samt studier fra ulike bruksområder. Manualen gir også en beskrivelse av den digitale versjonen av d2-R, samt den europeiske normeringen av denne.

De tyske normene til papirversjonen ble innsamlet i 2007-2008 og består av 4024 besvarelser fra personer i alderen 9 til 60 år. De europeiske normene til den digitale versjonen ble samlet inn i 2015, og stammer fra 10 europeiske land: Tsjekkia, Danmark, Finnland, Frankrike, Tyskland, Italia, Nederland, Norge, Sverige og England. De europeiske normene består av besvarelser fra 2100 personer i alderen 18 til 55 år. De europeiske normene finnes både som totalnorm og som aldersspesifikke normer. Totalnormen kan anvendes ved f.eks. rekruttering, og de aldersspesifikke normene anbefales til klinisk bruk.

d2-R komplett består av en svensk manual, selvkopierende svarark, 10 stk.*, instruksjons- og øvingsblankett, 10 stk.* og evalueringsblankett 10 stk.*. 

Artikkelnr Artikkel Pris
866-200 d2-R, komplett 1 275:-
466-201 d2-R, manual 1 050:-
866-202 d2-R, øvingsblankett
10 stk*/pakke. Selges kun i pakke.
90:-
466-203 d2-R, svarark
10 stk*/pakke. Selges kun i pakke.
210:-
866-204 d2-R, evalueringsblankett
10 stk*/pakke. Selges kun i pakke.
90:-

*Forbruksmateriell. Når forbruksmateriell selges i pakke, angir du antall pakker.

Digital versjon i HTS 5 
Lisenskostnad: 1 775,- NOK/bruker og år. Kontakt info@hogrefe.no for bestilling.

Artikkelnr Artikkel Pris/st
866-252 1-9 tester 140:-
866-253 10-49 tester  105:-
866-254 50+ tester  95:-

 

 Alle priser er eksklusive moms.

Copyright © 2019 Hogrefe Psykologiförlaget AB