Skriv utSkriv ut

CFT 20-R

Cattell’s Fluid Intelligence Test, Scale 2

Raymond B. Cattell & Rudolf H. Weiß

Hensikt: Nonverbal evnetest
Alder: 8 ½ år til 60 år
Administrasjon: Individuell eller i gruppe
Tidsbruk: 35–65 min
Språk: Norsk versjon

Brukergruppe: Autorisert Psykolog eller Cand.ed, cand.paed med fordypning i pedagogisk-psykologisk rådgivning og cand paed spes (UiO); Masterprogrammet i spesialpedagogikk og masterprogrammet i pedagogikk med studieretning pedagogisk-psykologisk rådgivning fra UiO. Pedagogers bruk av testen er begrenset til vurderinger av læreforutsetninger i en opplæringskontekst.

Ved førstegangsbestilling må det fremlegges dokumentasjon på utdanning.

Format: Papir og penn, digital versjon

Cattell’s Fluid Intelligence Test, Scale 2 (CFT 20-R) er en evnetest med ikke-verbale oppgaver som administreres ved hjelp av muntlige eller skriftlige instruksjoner. CFT 20-R kan enten administreres på datamaskin eller ved bruk av penn og papir. Testen tar utgangspunkt i Cattells teori om flytende intelligens, og er en videreutvikling og revidering av tidligere testversjoner. CFT 20-R kan benyttes som en første test for evnebedømming i forkant av en eventuell utredning med mer omfattende testbatterier.

CFT 20-R kan benyttes av psykologer og spesialpedagoger for å vurdere evnenivå hos barn innen Pedagogisk-psykologisk tjeneste og barne- og ungdomspsykiatrien. Testen kan også være aktuell i vurderinger av lærevansker hos voksne, samt i ulike kliniske- og nevropsykologiske sammenhenger. CFT 20-R kan også benyttes i andre sammenhenger der kartlegging av evnenivå er av interesse, som for eksempel i arbeidslivet, innen trafikkpsykologi, samt i forskning.

CFT 20-R består av to deler, Del 1 og Del 2. Samlet består de to delene av totalt åtte deltester, som måler fire evneområder: Logiske serier, Klassifikasjon, Matriser og Topologiske slutninger. Alle oppgavene består kun av grafiske figurer og hver oppgave har fem svaralternativer. Testleder kan velge å administrere fullversjonen av testen med både Del 1 og Del 2 (totalt åtte deltester) eller kortversjonen som kun består av Del 1 (fire deltester). Samtlige deltester skal gjennomføres innenfor en gitt tidsramme. Det er imidlertid mulig å utvide testtiden for de fire deltestene i Del 1 dersom ønskelig.

CFT 20-R fullversjon med normal testtid tar ca. 60 minutter å gjennomføre (inkludert instruksjoner). Kortversjonen av CFT 20-R vil kunne besvares i løpet av ca. 35-40 minutter.

Legg merke til at følgende gjelder ved testing av voksne: For papirversjonen av CFT 20-R finnes det kun normer for kortversjonen (Del 1). Normene inkluderer besvarelser fra personer i alderen 20 til 60 år. For den digitale versjonen av CFT 20-R (HTS-5) er det voksennormer (20 – 60 år) for Del 1 og Del 2.

For barn og unge fra 8 ½ år til 20 år finnes det normer for både Del 1 og Del 2 i både papirversjonen og den digitale versjonen av testen.

Praktisk gjennomføring av testen, samt resultater
CFT 20-R kan gjennomføres digitalt eller ved bruk av penn og papir. Dersom sistnevnte benyttes, skriver testpersonen svarene sine på et eget, selvkopierende svar-ark. Evalueringsskjemaet inneholder retningslinjer for skåring av svar, og råskårer omregnes til aldersnormerte IQ-skårer. Den digitale versjonen gir resultater i form av både IQ-skårer og en prestasjonsprofil. I resultatrapporten vises også de viktigste statistiske parameterne (skåredifferanser og konfidensintervall), samt en kort instruksjon for tolking.

Normer og utprøving i Norge og Sverige
De norske og svenske versjonene av CFT 20-R publiseres med tyske normer fra 8 ½ år til og med 60 år. Normene ble samlet inn mellom 2003 og 2004, og normgruppen består av totalt 3961 personer.

I Norge og Sverige ble det under årene 2015 og 2016 gjennomført en utprøving av CFT 20-R. Den digitale versjonen av testen ble prøvd ut på et utvalg (n=234) av norske ungdommer i alderen 12 til 17 år. Versjonen med papir og penn ble testet på et utvalg (n=123) av svenske barn i alderen 8 til 13 år. Begge utprøvingene beskrives i den svenske manualen.

CFT 20-R komplett inkluderer en svensk manual, norske testhefter (2 stk.), norske svar-ark (10 stk.) og resultatskjema (10 stk.).

Artikkelnr Artikkel Pris
850-200 CFT 20-R, Komplett 1 475:-
450-201 CFT 20-R, Svensk manual (2016) 1 050:-
850-202 CFT 20-R, Testhefte, 1 stk. 105:-
850-203 CFT 20-R, Svar-ark,
10 stk*/pakke. Selges kun i pakke.
275:-
850-204 CFT 20-R, Resultatskjema,
10 stk*/pakke. Selges kun i pakke.
85:-

*Forbruksmateriell. Når forbruksmateriell selges i pakke, angir du antall pakker.

 

Digital versjon (HTS 5)

Testen gjennomføres elektronisk via vårt testsystem, Hogrefe Testsystem 5 (HTS 5).

Lisenskostnad: 2 200,- NOK/år

Kontakt info@hogrefe.no for bestilling.

Artikkelnr Artikkel Pris/st
850-211 CFT 20-R, 1-9 tester  165:-
850-212 CFT 20-R, Minimum 10 tester  130:-
850-213 CFT 20-R, Minimum 50 tester 115:-

 

Alle priser er eksklusive moms

Copyright © 2019 Hogrefe Psykologiförlaget AB