Skriv utSkriv ut

CFT 20-R

Cattell’s Fluid Intelligence Test, Scale 2

Raymond B. Cattell & Rudolf H. Weiß

Hensikt: Nonverbal evnetest
Alder: 8 ½ år til 60 år
Administrasjon: Individuell eller i gruppe
Brukergruppe: Aut. Psykolog eller sertifiserte brukere
Tidsbruk: 35-65 min
Språk: Norsk versjon med tyske normer

Format: Papir og penn, digital versjon

Cattell’s Fluid Intelligence Test, Scale 2 (CFT 20-R) er en evnetest med ikke-verbale oppgaver som administreres ved hjelp av muntlige eller skriftlige instruksjoner. CFT 20-R kan enten administreres digitalt eller ved bruk av penn og papir. For mer informasjon om papirversjonen og administrering til barn kan du lese om testen under Utviklingsvurdering og evne.

Testen tar utgangspunkt i Cattells teori om flytende intelligens, og er en videreutvikling og revidering av tidligere testversjoner. CFT-20-R kan benyttes i sammenhenger der kartlegging av evnenivå er av interesse, som for eksempel i arbeidslivet, innen trafikkpsykologi, samt i forskning.

CFT 20-R består av to deler, Del 1 og Del 2. Samlet består de to delene av totalt åtte deltester, som måler fire evneområder: Logiske serier, Klassifikasjon, Matriser og Topologiske slutninger. Alle oppgavene består kun av grafiske figurer og hver oppgave har fem svaralternativer. Testleder kan velge å administrere fullversjonen av testen med både Del 1 og Del 2 (totalt åtte deltester) eller kortversjonen som kun består av Del 1 (fire deltester). Samtlige deltester skal gjennomføres innenfor en gitt tidsramme. Det er imidlertid mulig å utvide testtiden for de fire deltestene i Del 1 dersom ønskelig.

CFT 20-R fullversjon med normal testtid tar ca. 60 minutter å gjennomføre (inkludert instruksjoner). Kortversjonen av CFT 20-R vil kunne besvares i løpet av ca. 35-40 minutter.

Legg merke til at følgende gjelder ved testing av voksne: For papirversjonen av CFT 20-R finnes det kun normer for kortversjonen (Del 1). Normene inkluderer besvarelser fra personer i alderen 20 til 60 år. For den digitale versjonen av CFT 20-R (HTS-5) er det voksennormer (20 – 60 år) for Del 1 og Del 2.

Testrapporten gir resultater i form av skårer på IQ-skalaen, stenin og T-skala. I tillegg fremkommer en prestasjonsprofil. I resultatrapporten vises også de viktigste statistiske parameterne (skåredifferanser og konfidensintervall), samt en kort tolkingstekst.

Testen har tyske normer fra 8 ½ år til og med 60 år. Normene ble samlet inn mellom 2003 og 2004, og normgruppen består av totalt 3961 personer. Normene for voksne er tatt frem statistisk. CFT-20-R har en svensk manual som redegjør for testens psykometriske kvaliteter og utviklingsarbeidet.

Er du interessert i å sertifisere deg som bruker av CFT 20-R?
Kontakt info@hogrefe.no

Digital versjon (HTS 5)
Testen gjennomføres elektronisk via vårt testsystem, Hogrefe Testsystem 5 (HTS 5).

Lisenskostnad: 2 200,- NOK/år

Kontakt info@hogrefe.no for bestilling.

850-211 CFT 20-R, 1-9 tester  150:-
850-212 CFT 20-R, Minimum 10 tester  115:-
850-213 CFT 20-R, Minimum 50 tester 105:-

Kontakt oss

Bestilling:
Klikk her

Mail: info@hogrefe.no 

Tel: 800 31 700 (gratisnummer)

Faks: +46 8 120 256 15

Postadresse:
Hogrefe
Gävlegatan 12 B
113 30 Stockholm
Sverige

Åpningstider:
Hverdager:
kl 09-12 og 13-15 

 

Copyright © 2019 Hogrefe Psykologiförlaget AB