Skriv utSkriv ut

BOMAT

R Hossiep, D Turck, M Hasella

Hensikt: Evnetest
Alder: Voksen
Administrasjon: Digitalt via HTS 5
Brukergruppe: Autorisert psykolog, sertifiserte brukere
Tidsbruk: 45 minutter

Generelt evnenivå er sterkt forbundet med prestasjoner innen både utdanning og arbeid. BOMAT er en evnetest som er spesielt utviklet for å identifisere personer med høyt evnenivå – noe som er avgjørende for tilsetting i stillinger med høye krav til problemløsningsevne. BOMAT hjelper deg å velge rett kandidat til stillingen.

BOMAT måler evnen til å løse kompliserte og abstrakte problem. Personer som får høye poengskårer på denne typen problemløsningstester viser høy kognitiv kapasitet og prestere som regel godt i arbeidslivet. Testen er ikke-verbal, med unntak av de innledende instruksjonene. BOMAT egner seg derfor til å teste voksne personer uavhengig av morsmål, kulturell bakgrunn og utdanning.

BOMAT finnes i fire parallelle versjoner: A, B, C og D. Oppgavene i de ulike versjonene er laget basert på samme prinsipper, men er noe forskjellig med hensyn til utseende og presentasjon: Det anvendes andre symboler; oppgavene kommer i ulik rekkefølge; og riktig svaralternativ har forskjellig plassering. De fire versjonene muliggjør testing av samme kandidat flere ganger, uten risiko for at læringseffekter påvirker testresultatet.

BOMAT tester personens evne til logisk tankegang og er i liten grad påvirket av kulturelle og språklige faktorer. Testen stiller ingen krav til leseferdigheter og er ikke-verbal. Ved behov kan innledende tekst og øvingsoppgavene forklares muntlig for testpersonen. BOMAT egner seg for å teste voksne personer uavhengig av morsmål, kulturell bakgrunn og utdanningsnivå.

BOMAT er utviklet for å identifisere individer med evnenivå over gjennomsnittet. Dette gjør testen spesielt egnet for bruk i seleksjon for stillinger hvor det kreves komplekse problemløsningsevner. Du kan kjøpe og administrere BOMAT dersom du autorisert psykolog eller er sertifisert bruker av testen.

BOMAT finnes nåværende i følgende språkversjoner: engelsk, tysk, nederlandsk, svensk, dansk, tsjekkisk og norsk.

Er du interessert i å sertifisere deg som bruker av BOMAT? Klikk her
Spørsmål angående kurs og sertifisering kan rettes til info@hogrefe.no

 

Digital versjon i HTS 5 
Lisenskostnad: 2 200,- NOK/bruker og år. Kontakt info@hogrefe.no for bestilling.

Artikkelnr   Artikkel Pris/st
839-052   1-9 tester 220:-
839-053   10-49 tester  170:-
839-054   50+ tester  155:-


Copyright © 2019 Hogrefe Psykologiförlaget AB