Skriv utSkriv ut

Forfatter - Thomas Jozefiak

Dr. Thomas Jozefiak er født og oppvokst i Tyskland. Cand. mag. ved Universitetet i Oslo/Tromsø med fagene filosofi, psykologi og biologi i 1981, og cand. med. ved Universitetet i Tromsø i 1987. Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri fra 1995. Kliniske fordypningsområder innenfor psykoterapi og nevropsykiatri. Leder for barne- og ungdomspsykiatrien i Sør-Trøndelag 1999-2002. Han tok doktorgraden i klinisk medisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelig Universitet (NTNU) i 2009 med tittelen ”Quality of life and mental health in children and adolescents: Child and parent Perspectives”.

Fra 2009 er han ansatt som førsteamanuensis ved Regionssenteret for barn og unges psykiske helse/Det medisinske fakultet/NTNU og som overlege ved Barne- og ungdomspsykistrisk Klinikk/St. Olavs Hospital i Trondheim. Han er involvert i flere forskningsprosjektet innenfor temaet barn og unges psykiske helse og fikk tildelt ”Forskning nytter prisen” av Rådet for Psykisk helse i 2011.

Les vårt intervju med Thomas om arbeidet med ILC her...

Copyright © 2019 Hogrefe Psykologiförlaget AB