Skriv utSkriv ut

Installasjonsguide for IT-personell

Dette installasjonsdokumentet er utarbeidet for IT-personell som skal utføre installering av Hogrefe Psykologiförlagets program på en datamaskin der brukeren av programmet ikke har lokale administratorrettigheter. Dokumentet gjelder for Windows 2000 og Windows XP.

Alt. 1

1. Gi brukeren midlertidige administratorrettigheter på datamaskinen og start installasjonen når du er logget inn som vedkommende bruker. OBS! Det er tilstrekkelig å tildele lokale administratorrettigheter.

2. Følg anvisningene i installasjonsprogrammet og fullfør installasjonen.

3. Start programmet. Ved første oppstart startes automatisk registreringsveiledningen. Fullfør registreringen i henhold til anvisningene på skjermen.

4. Kontroller at programmet kan avsluttes og deretter startes på nytt uten feilmelding eller krav om registrering.

5. Viktig! Kontroller at brukerens konto har skriverettigheter til installasjonsmappen og alle underliggende filer. Standardsøkestrengen for installasjon er c:\program\psykologiförlaget\<programmets navn>

6. Logg av brukeren. Fjern de midlertidige administratorrettighetene for brukerens konto.

7. Logg inn med brukerens konto på nytt, og kontroller at programmet startes uten feilmeldinger eller krav om registrering. Eventuelle feilmeldinger skyldes i de fleste tilfeller at brukerens konto ikke har fått skriverettigheter til programmets installasjonsmappe og/eller underliggende filer.

Alt. 2 Hvis det av en eller annen grunn ikke er mulig eller ønskelig å gi brukeren midlertidige administratorrettigheter på den lokale datamaskinen:

1. Logg inn med en konto som har administratorrettigheter på datamaskinen der programmet skal brukes.

2. Følg anvisningene i installasjonsprogrammet og fullfør installasjonen.

3. Start programmet. Ved første oppstart startes automatisk registreringsveiledningen. Fullfør registreringen i henhold til anvisningene på skjermen.

4. Kontroller at programmet kan avsluttes og deretter startes på nytt uten feilmelding eller krav om registrering.

5. Viktig! Kontroller at brukerens konto har skriverettigheter til installasjonsmappen og alle underliggende filer. Standardsøkestrengen for installasjon er c:\program\psykologiförlaget\<programmets navn>

6. Logg av brukeren

7. Logg inn med brukerens konto på nytt, og kontroller at programmet startes uten feilmeldinger eller krav om registrering. Eventuelle feilmeldinger skyldes i de fleste tilfeller at brukerens konto ikke har fått skriverettigheter til programmets installasjonsmappe og/eller underliggende filer.

8. Ved denne installasjonsmåten opprettes ikke programikon på brukerens startmeny. Dette kan opprettes manuelt om ønskelig, eller det er mulig å lage en snarvei til programmet på skrivebordet.

Copyright © 2018 Hogrefe Psykologiförlaget AB