Skriv utSkriv ut

Intervju med Thomas Jozefiak

ILC dekker de viktigste domenene som har betydning for barns livskvalitet. Det er det eneste livskvalitetsinstrumentet på det norske markedet, som tillater at barna gir sin subjektive vurdering av hvordan de har det.

Copyright © 2018 Hogrefe Psykologiförlaget AB