Hogrefe holder sommerstengt i ukene 29 og 30. - Hogrefe Psykologiförlaget