Skriv utSkriv ut

PEGASUS - Opplæring av kursansvarlige

23. april, Hamar - Fortsatt ledige plasser!

GRUPPELEDERKURS 

Tid: 23. april 2018 kl. 09.00 – 16.00 

Sted: Kjonerud kompetansesenter, Hamar 

Generelt om PEGASUS:
PEGASUS er et psykoedukativt kursmateriale for voksne med ADHD og deres nærmeste. Kurset er godt egnet som første intervensjon etter diagnostisering. 

Kursmaterialet PEGASUS er utviklet på det Karolinska Instituttet av psykologspesialist Tatja Hirvikoski. Kurset har solid forskningsstøtte og er tilpasset norske forhold. 

Målet med et PEGASUS-kurs er å øke kunnskapen om ADHD hos den diagnostiserte og hans/hennes nærstående. Foruten å formidle kunnskap, er det en målsetting å bedre relasjonskvaliteten mellom nærstående og personen med ADHD. 

Målgruppe 
PEGASUS gruppelederkurs er rettet til fagpersoner som kan tenke seg å lede et PEGASUS kurs. Dette kan være psykologer, leger, sykepleiere og andre fagpersoner som har interesse for og kunnskaper om ADHD. 

Kursprogram 
Gruppelederkurset går over en dag. Kurset inkluderer forelesninger om: 

  • Utviklingen av PEGASUS og teorien bak intervensjonen 
  • Praktisk gjennomføring av PEGASUS-kurs 
  • Generelle prinsipper og målsettinger for deltakere PEGASUS-kurs 

Etter endt kurs er det en målsetting at kommende gruppeledere har fått: 

  • En grundig introduksjon til behandlingsmetodikken 
  • Et godt overblikk over kursprogrammet og hvilke fagpersoner som må inkluderes 
  • Innsikt som muliggjør å lede og forelese på et PEGASUS-kurs med utgangspunkt i manual for kursansvarlige 

Kursmateriell 
Deltagerne anbefales å kjøpe kursbøkene, og ha bladd gjennom disse før gruppelederkurset. 

Kursmateriellet består av: 

  • PEGASUS – Kurs for voksne med ADHD og deres nærstående. Manual for kursansvarlig (inkl. minnepinne med forelesninger, tilleggsmateriale med mer) 
  • PEGASUS kurs for voksne med ADHD og deres nærstående. Kursbok for kursdeltagere 

Bøkene kan bestilles fra Hogrefe.

Kursleder og forelesere Merete Møller 
Ansvarlig for norsk versjon av PEGASUS 
Psykiatrisk sykepleier og fagutviklingsrådgiver. 

Natalie Månskär Modh 
Psykolog under spesialisering 

Pris
Kurset koster 3500,- kr og inkluderer lunsj. Kurset er godkjent av Norsk Psykologforening som 6 timers vedlikeholdsaktivitet. 

Arrangeres i samarbeid med RPPO (Ressurssenter for pasient- og pårørende- opplæring, Sykehuset Innlandet) 

Påmelding og spørsmål 
Påmelding og spørsmål rettes til Merete Møller per e-post: merete.k.moller@gmail.com

Om kursstedet 
Kjonerud kompetansesenter, auditoriet, har adressen: Løvstadvegen 7, 2312 Ottestad, Hamar https://sykehuset-innlandet.no/steder/kjonerud-kompetansesenter

Enkel adkomst, og god korrespondanse med tog fra Oslo S og Gardemoen Lufthavn til Hamar. Kjonerud kompetansesenter ligger ca. 5 min. kjøring med buss fra togstasjon. 


Copyright © 2018 Hogrefe Psykologiförlaget AB