Skriv utSkriv ut

PAI

Personality Assessment Inventory

Leslie C. Morey

Hensikt: Personlighetsinventorium
Alder: 18-70 år
Administrasjon: Gruppe eller individuell
Brukergruppe: Psykolog
Tidsbruk: 50-60 minutter
Språk: Norsk versjon, amerikansk manual

PAI er en omfattende test til evaluering av primært psykiske lidelser og personlighetsforstyrrelser i klinisk praksis. Testen er utviklet med utgangspunkt i en begrepsmessig tilgang til testutvikling. Det vil si at det kliniske fenomen man ønsker å måle, blir delt opp i de komponenter som nettopp kjennetegner denne lidelse eller tilstand. For eksempel deles depresjon inn i en kognitiv, affektiv og fysiologisk komponent, slik som dette fenomenet opptrer og beskrives i litteraturen, diagnosesystemene og liknende.

 
PAI er sammen med MMPI-2 en av de mest anvendte testene for klinisk vurdering i USA. Sammen med NEO PI-R vil PAI utgjøre et solid fundament for en omfattende strukturert klinisk vurdering - av så vel personlighet som gjennomgripende psykiske vanskeligheter.
Spørreskjemaet administreres og skåres via skåringsprogrammet. Etter endt testing får man en ferdig rapport som inneholder skårene på totalskalaer, delskalaer, supplementsindikatorer og indekser.

PAI komplett består av amerikansk manual, Spørreskjema, svarark til dataskåring, 10 stk*, Kritiske Items 10 stk* og skåringsprogram.

Dataskåringsprogramet genererer rapporter og gir forslag til diagnostikk.

Eksempelrapport: PAI Clinical Interpretive Report

Systemkrav: Windows 2000/XP/Vista/7. Enbrukerlisens

For teknisk støtte kontakt PAR på +1 800 899 8378 eller techsupp@parinc.com

 

832-100 PAI komplett 9 880:-
132-101 PAI Amerikansk manual (2007) 1 255:-
832-102 PAI Spørreskjema 110:-
832-103 PAI Svarark till Computerscoring, 10 stk*/pakke 200:-
832-104 PAI Kritiske Items, 10 stk*/pakke 115:-
132-105 PAI-SP Skåringsprogram 7 500:-

 

*Forbruksmateriell

Alle priser er eksklusive moms

Copyright © 2018 Hogrefe Psykologiförlaget AB