Skriv utSkriv ut

NEO-PI-3 og NEO-FFI-3

Sertifisert av DNV GL

Robert R. McCrae og Paul T. Costa
Norsk versjon: Øyvind L. Martinsen

Hensikt: Personlighetstest
Alder: Voksne
Administrasjon: Individuell eller gruppe
Brukergruppe: Legitimert psykolog, sertifisert bruker
Tidsbruk: NEO-PI-3 ca. 25 - 40 min. og NEO-FFI-3 ca. 10 min.
Språk: Norsk versjon

Format: Papir og penn, digital versjon

NEO-PI-3 er en revidert versjon av den velkjente personlighetstesten, NEO PI-R.  NEO-inventoriene er konstruert for å måle femfaktormodellen for personlighet. Dette er en hierarkisk modell hvor menneskets personlighet beskrives av fem globale trekk (faktorer), og hvor hver av disse trekkene igjen er forbundet med mer spesifikke trekk og disposisjoner kalt fasetter.

Som sin forgjenger, beskriver NEO-PI-3 personlighet ut ifra følgende fem overgripende faktorer: Følelsesmessig instabilitet (N), Ekstroversjon (E), Åpenhet for erfaring (O), Omgjengelighet (A) og Planmessighet (C). Hver faktor består av seks underfasetter som gir et detaljert og nyansert bilde av normalpersonlighet. Testen består av totalt 240 spørsmål, og tar ca. 30 minutter å besvare.

NEO-FFI-3 er kortversjonen av NEO-PI-3 og består av 60 spørsmål. NEO-FFI-3 gir resultater på de fem faktorene: Følelsesmessig instabilitet (N), Ekstroversjon (E), Åpenhet for erfaring (O), Omgjengelighet (A) og Planmessighet (C), men gir ingen skåre på de 30 fasettene. NEO-FFI-3 tar ca. 10 minutter å besvare.

NEO-PI-3 og NEO-FFI-3 brukes både i kliniske- og arbeidspsykologiske sammenhenger, når ønsket er å måle normalpersonlighet. Testene brukes eksempelvis innen rekruttering og seleksjon, utviklingsprosesser i organisasjoner, karriererådgiving, coaching, samt for kliniske og terapeutiske formål. Testen er sertifisert av DNV GL for utviklings- og seleksjonsformål. Sertifiseringen bygger på The European Federation of Psychologists Associations (EFPA) standard for testevaluering.

NEO-PI-3 er utviklet med utgangspunkt i NEO PI-R, og det har vært et mål at versjonene skal være kompatible og ekvivalente. NEO PI-R-brukere kommer derfor å kjenne igjen testens oppbygging og innehold.

Forskjellen mellom NEO-PI-R og NEO-PI-3 er primært av språklig karakter. I den amerikanske revideringen av NEO-PI-3 ble det gjort språklige justeringer i 37 av spørsmålene. Hensikten var å skape en mer tidsriktig test, med et språk som er bedre tilpasset yngre personer og personer med begrenset ordforråd. I arbeidet med den norske revideringen ble det besluttet at samtlige spørsmål (herunder de 37 «nye» spørsmålene fra amerikansk versjon) skulle oversettes på nytt og prøves ut. Den norske utprøvingen bekreftet at man har lykkes med å utvikle en språklig mer tidsriktig versjon av NEO-inventoriene, og at testen er kongruent og ekvivalent med NEO-PI-R. Dette gjør at de store mengdene forskning som er gjort med NEO-PI-R, også har gyldighet ved anvendelse av NEO-PI-3.

I forbindelse med revideringen er det tatt frem nye normgrupper for den norske versjonen, herunder en normalnorm og en rekrutteringsnorm. Normalnormen er beregnet med utgangspunkt i 3521 NEO PI-R-testinger (1808 er menn og 1713 er kvinner). Rekrutteringsnormen består av totalt 8626 individer (3382 kvinner og 5244 menn) og er tatt frem for bruk innen rekruttering.

Det er utviklet nye standardrapporter til NEO-PI-3, samt en HR-rapport og en ledelsesrapport. HR- og ledelsesrapportene gjør det enklere å tolke testresultatene og se disse i sammenheng med atferd på arbeidsplassen

Testen publiseres både i papirversjon og i digitalversjon (for informasjon om priser se under).

Papirversjon NEO-PI-3
NEO-PI-3 og NEO-FFI-3-introduksjonspakke inkluderer: 1 stk. norsk manual, 1 stk. amerikansk manual, 1 stk. 2 pk. spørsmålshefte NEO-PI-3, 10 stk.* svarark NEO-PI-3, profiloversikt NEO-PI-3 (kvinner, menn og total, 3x10 stk.*), NEO-FFI-3, 10 stk.* spørsmål- og svarskjema samt 10 stk.*Dine testresultat.

Artikkelnr Artikkel Pris
833-200 NEO-PI-3, komplett  4 340:-
833-210 Norsk Manual (2017) 750:-
833-202 Spørsmålshefte 75:-
833-203 Svarblankett, 10 stk*/pakke 475:-
833-204 Profiloversikt Kvinner, 10 stk*/pakke 350:-
833-205 Profiloversikt Menn, 10 stk*/pakke 350:-
833-206 Profiloversikt Totalgruppe, 10 stk*/pakke 350:-
833-207 NEO-FFI-3, Spørsmål- og svarskjema, 10 stk*/pakke 990:-
833-208 Dine Testresultat, 10 stk*/pakke 195:-
133-006 NEO Inventory, Amerikansk manual (2010) 1 140:-

 

Digital versjon NEO-PI-3 (HTS 5)
Testen gjennomføres elektronisk via vårt testsystem, Hogrefe Testsystem 5 (HTS 5).

HTS 5, HR-Edition, er spesielt utformet for arbeid med rekruttering og personalutvikling, og muliggjør sammenligning av kandidater, samt rangering opp mot en predefinert målprofil.

Lisenskostnad: 2 200,- NOK/år

Kontakt info@hogrefe.no  for bestilling.

Artikkelnr Artikkel Pris/stk.
833-251        Standardrapport,
1 test uten lisens
800:-
833-252 Standardrapport,
1-9 tester 
400:-
833-253 Standardrapport,
Minimum 10 tester 
310:-
833-254 Standardrapport,
Minimum 50 tester
280:-
833-271 HR-rapport (inkl Standardrapport),
1 test uten lisens
1 200:-
833-272 HR-rapport (inkl Standardrapport),
1-9 tester 
600:-
833-273 HR-rapport (inkl Standardrapport),
Minimum 10 tester
465:-
833-274 HR-rapport (inkl Standardrapport),
Minimum 50 tester
420:-
833-281 Lederskapsrapport (inkl Standardrapport),
1 test uten lisens
1 600:-
833-282 Lederskapsrapport (inkl Standardrapport), 
1-9 tester 
800:-

833-283 Lederskapsrapport (inkl Standardrapport), 
Minimum 10 tester 
620:-
833-284 Lederskapsrapport (inkl Standardrapport), 
Minimum 50 tester 
560:-

 

Tilleggsrapporter dersom det foreligger testing med standardrapport (testing):

Artikkelnr Artikkel Pris/stk.
833-271-FP  HR-rapport,
1 test uten lisens 
400:- 
833-275 HR-rapport,
1-9 tester
200:- 
833-276 HR-rapport,
Minimum 10 tester
155:- 
 833-277 HR-rapport,
Minimum 50 tester
140:- 
833-281-FP  Lederskapsrapport,
1 test uten lisens
800:- 
833-285  Lederskapsrapport,
1-9 tester
400:- 
833-286  Lederskapsrapport,
Minimum 10 tester
310:- 
833-287 Lederskapsrapport,
Minimum 50 tester
280:-

 

Digital kortversjon NEO-FFI-3 (HTS 5)
Testen gjennomføres elektronisk via vårt testsystem, Hogrefe Testsystem 5 (HTS 5).

Artikkelnr Artikkel Pris/stk.
833-056 NEO-FFI-3, 1 test uten lisens  430:-
833-057 NEO-FFI-3, 1-9 tester 215:-
833-058 NEO-FFI-3, Minimum 10 tester 165:-
833-059 NEO-FFI-3, Minimum 50 tester 145:-

 

Lisenskostnad: 2 200,- NOK/år

Kontakt info@hogrefe.no  for bestilling.

 

*Forbruksmaterial. Alle priser er eksklusive moms.

Kontakt oss

Bestilling:
Klikk her

Mail: info@hogrefe.no 

Tel: 800 31 700 (gratisnummer)

Faks: +46 8 120 256 15

Postadresse:
Hogrefe
Gävlegatan 12 B
113 30 Stockholm
Sverige

Åpningstider:
Hverdager:
kl 09-12 og 13-15 

 

Copyright © 2019 Hogrefe Psykologiförlaget AB