Skriv utSkriv ut

NAB

Neuropsychological Assessment Battery – Frittstående instrumenter

R A Stern og T White

 

NAB er et omfattende nevropsykologisk testbatteri med totalt 33 tester. Batteriet, som ble publisert i 2001, inneholder en screeningmodul og fem domenespesifikke moduler: Attention, Language, Memory, Spatial Processing og Executive Functions. Samtlige moduler kan administreres uavhengig av hverandre.

Fra og med 2010 kan en del av testene også kjøpes og brukes hver for seg. Hver enkelt av de frittstående testene har en definert plass i nevropsykologiske utredninger.

Vi tilbyr fem frittstående tester fra NAB-modulene Executive Functions, Spatial Processing og Attention: 

NAB Mazes Test (Executive Functions Module)
NAB Design Construction Test (Spatial Processing Module)
NAB Visual Discrimination Test (Spatial Processing Module)
NAB Numbers & Letters Test (Attention Module)
NAB Digits Forward/Digits Backward Test (Attention Module)

Copyright © 2018 Hogrefe Psykologiförlaget AB